ZİÇEV 0-6 YAŞ ERKEN EĞİTİM PROGRAMI (ZEEP)

ZEEP NEDİR?

ZEEP, 0-6 yaş çocukların gelişiminin desteklemesine yönelik olarak hazırlanmış değerlendirme ve okul öncesi eğitime hazırlamak için geliştirilmiş erken eğitim programıdır. Ziçev 0-6 yaş erken eğitim programı anne, babalara ve eğitimcilere yönelik hazırlanmıştır.

ZEEP’İN İÇERİĞİ:

Çocuğunuzun, sizin, öğretmenin ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan ve hedeflenen amaçlarda verilecek eğitim yöntemlerini içeren özel eğitim programıdır.

ZEEP bireyselleştirilmiş eğitim programı olarak hazırlanmıştır. Çocuğunuz tüm gelişim alanlarında gözlem, gelişim ve değerlendirme ölçekleri kullanılarak ve hedeflenen amaçların gerçekleşme düzeyi doğrultusunda değerlendirilir. Çocuğunuz için hazırlanacak bireyselleştirilmiş eğitim programında bu değerlendirmeler esas alınır. ZEEP, çocuğunuzun ihtiyaçlarına göre yapması gereken becerilerin nasıl yapılacağını gösteren bir plandır.

ZEEP’te ilk aşama, çocuğunuzun var olan performans düzeyinin belirlenmesidir. Performans düzeyi çocuğunuzun yapabildiklerinin ve yapamadıklarının betimlenmesidir. Çocuğunuzun güçlü ve zayıf yanlarını, ilgi ve ihtiyaçlarını tanımlar. Çocuğunuz hangi gelişim alanında/alanlarında bariz zorluk çekiyor? Başarısız olduğu ve öğrenmesi gereken öncelikli beceriler nelerdir? Soruları ilkönce cevaplanacaktır. İkinci aşamada ise çocuğunuzun eğitim programı hazırlanacaktır.

ZEEP’İN YARARLARI

 • Çocuğunuzun yapabildikleri betimlenir.
 • Çocuğunuzun farklı gereksinimleri belirlenir.
 • Çocuğunuzun öğrenmesi izlenir.
 • Çocuğunuzun ilerlemeleri kayda alınır.
 • Çocuğunuz okul öncesi eğitime hazırlanmış olacaktır.

PROGRAMIN MODÜLLERİ

ZEEP’in kazanımları 0-6 yaş gelişim basamaklarıdır. 0-6 yaşlarında çocuklar aşağıdaki gelişim alanlarından ve basamaklardan geçmektedir. Bu gelişim alanları ZEEP’in modüllerini oluşturmaktadır.

 • MOTOR GELİŞİM
  • Küçük kas becerileri gelişimi
  • Büyük kas becerileri gelişimi
 • DİL VE KONUŞMA GELİŞİMİ
  • Alıcı dil becerileri gelişimi
  • İfade edici dil becerileri
 • BİLİŞSEL (ZİHİNSEL) GELİŞİM
 • SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM
 • ÖZBAKIM GELİŞİMİ


Bu sistem Hacettepe Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü asistanı Tayfun AKIN tarafından geliştirilmiştir.

İletişim ve Koordinasyon için:
Arş. Gör. Tayfun AKIN
e-posta: tayfunakin@hacettepe.edu.tr